nəhayət

nəhayət
<ər.>
1. is. Son, axır, qurtaracaq. Hər şeydə başlanğıc və nəhayət vardır. Bu işin nəhayəti nə olacaq? – Həyat nəşəsilə titrəyir içim; Parlaq gələcəyim, nəhayətim var. M. Müş.. Nəhayət vermək (qoymaq) – saxlamaq, dayandırmaq, son vermək. Geriliyə nəhayət vermək. İşə nəhayət vermək. – . . <Səlimə> yalnız tərəddüdlərinə bir nəhayət verdi. S. H.. Nəhayətə yetmək – sona çatmaq, axıra yetmək, qurtarmaq. Zülfiruxun hekayəti yetməz nəhayətə; Gər etsələr səfidü-siyəh sübhü-şam bəhs. S. Ə. Ş.. Nəhayəti yetmək – axırı çatmaq, axırı olmaq, ölümü çatmaq. <Mənsur:> Hicrində yandım, ey mələk, dəxi yetdi nəhayətim. C. C..
2. is. Qurtaracaq, uc. Məftilin nəhayətini bir nöqtədə birləşdirmək.
3. zərf Axırda, sonda, nəticədə. Nəhayət gəldi çıxdı. Nəhayət başa düşdü. – <Rzaquluxanın> Parisin teatr və sair ədəbiyyat səhnələrində oxuduğu leksiyalar və müasir xitabələr ağızdan-ağıza dolaşaraq, nəhayət qəzetlərdə və jurnallarda dərc olunardı. M. S. O.. Bəhramı bir ceyran yamanca yordu; Nəhayət bir keçid başında vurdu. A. Ş.. // Ara söz mənasında. Bir də, bunlardan əlavə, hər şeydən sonra. İstirahət üçün, nəhayət, şəhərdən kənara çıxmaq olardı.
4. zərf Həddindən artıq, son dərəcə, olduqca. Ey mənim əziz qardaşlarım! Məktubunuzu açıb oxudum, nəhayət hər ikinizdən razıyam. C. M.. Biçarə qolunun ağrısından bitab düşüb, nəhayət məşəqqətlə özünü sınıqçı Kərbəlayı Piriyə yetirdi. S. M. Q.. // Nəhayətdə şəklində həmin mənalarda. Nəhayətdə sevindi. – . . Keçən il nəhayətdə quraqlıq olmaq səbəbilə və Qəzvinin ətrafında suyun qıtlıq cəhətilə əksəri-məhsulat yanıb əmələ gəlməmişdi. M. F. A.. Ömər nəhayətdə ağıllı və kamallı oğlandır, amma bunun ilə belə atasının xoşuna gəlmir. N. N.. Nəhayət dərəcədə – son dərəcə, çox, artıq, hədsiz dərəcədə. . . Məcmuəmizin açılması barəsində . . teleqram və məktub göndərənlərdən nəhayət dərəcədə məmnun olub, bizi yada salanlara izhari-təşəkkür edirik. Mol. Nəsr.. <Kəndin> əhalisi isə nəhayət dərəcədə avam, həkimsiz, dərmansız yaşayırdılar. S. S. A.. Vəhşi ilə Qaraçı kənddə böyüyüb nəhayət dərəcədə dost olurlar. H. S..
5. Nəhayətində şəklində – sonunda, axırında, qurtaracağında. <Məsmə:> . . Həftə nəhayətində onu yoxlamağa getdim. S. H.. Küçənin nəhayətindəki fənər yandı. Ə. M..
6. ara söz. Çoxdan gözlənilən bir işin başa gəldiyini, axırda müsbət nəticələndiyini və bundan duyulan məmnunluğu ifadə edir. Nəhayət, qız gəlib çıxdı. Nəhayət, maşın yola düşdü. Nəhayət, yay tətili yetişdi. – Nəhayət, komissiya üzvlərinin hamısı bir rəyə gəldi: «Ceyran düzü perspektivdən məhrumdur». M. Hüs.. Nəhayət, həsrətlə görmək istə- diyimiz bu tarixi şəhərə qədəm qoyuruq. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Hay — is a generic term for grass or legumes that have been cut, dried, and stored for use as animal feed, particularly for grazing animals like cattle, horses, goats, and sheep. Hay can also be fed to pets such as guinea pigs and rabbits, though they… …   Wikipedia

 • Hay (surname) — Hay is a surname, and may refer to * Alexander Hay (1806–1882), Mayor of Pittsburgh, Pennsylvania * Andrew Leith Hay, Scottish soldier, politician and author * Barry Hay, Dutch musician * Bill Hay, Canadian ice hockey player * Colin Hay, Scottish …   Wikipedia

 • Hay — ist der Name folgender Personen: Alex Hay (1933–2011), schottischer Golflehrer und kommentator Alexandre Hay (1919–1991), Schweizer Jurist; Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) Barry Hay (* 1948), indisch… …   Deutsch Wikipedia

 • Hay (disambiguation) — Hay is dried grass.Hay may also refer to:* Armenians (Hay is the Armenian name for Armenian people) * Hay Grade (a system for job evaluation and grading) Hay Guide Chart * Hey, a letter in the Hebrew alphabet * Hay, slang for bed (e.g. hit the… …   Wikipedia

 • Hay Group — or The Hay Group is a global human resources management consulting firm headquartered in Philadelphia, with offices worldwide. It was founded in 1943 by Edward N. Hay. In 1984 the firm was purchased by Saatchi Saatchi, but returned to private… …   Wikipedia

 • Hay Internment and POW camps — Hay Gaol is today a museum with displays detailing its varied history as a prison, POW camp and girls institution. The Hay Internment and POW camps at Hay, New South Wales, Australia were established during World War II as prisoner of war and… …   Wikipedia

 • Hay alguien ahí — «¿Hay alguien ahí?» redirige aquí. Para el disco de la banda española Los Suaves, véase ¿Hay alguien ahí? (álbum). Hay alguien ahí Género Misterio Creado por Daniel Cebrian Torallas Joaquín Górriz Miguel Ángel Fernández Reparto Sonia Castelo… …   Wikipedia Español

 • Hay — Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun shines.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hay asthma — Hay Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hay cap — Hay Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hay cold — Hay Hay, n. [OE. hei, AS. h[=e]g; akin to D. hooi, OHG. hewi, houwi, G. heu, Dan. & Sw. h[ o], Icel. hey, ha, Goth. hawi grass, fr. the root of E. hew. See {Hew} to cut.] Grass cut and cured for fodder. [1913 Webster] Make hay while the sun… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”